ASD ny benämning på autismdiagnoser

Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM. Det har pågått många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla.

Forskare har funnit att det inte finns vetenskapligt stöd för att de autismdiagnoser som finns idag, verkligen är olika tillstånd/diagnoser. Istället tänker man nu att det rör sig om samma svårigheter och att allt ryms inom begreppet Autism, men att olika individer fungerar olika inom detta spektrum.

Tidigare diagnoser

DSM-IV (gammal version)

ICD-10

 • Autistiskt syndrom
 • Autism i barndomen
 • Aspergers syndrom
 • Aspergers syndrom
 • Genomgripande störning i utvecklingen UNS
 • Genomgripande störning i utvecklingen UNS

Nuvarande diagnoser

DSM-5 (original, engelska)

ICD-10

 • Autism Spectrum Disorder (ASD)
 • Autism i barndomen

DSM-5 (svenska)

 • Aspergers syndrom
 • Autism eller diagnos inom autismspektum
 • Genomgripande störning i utvecklingen UNS

Aktuellt läge

ICD, Världshälsorganisationens diagnosmanual, gäller officiellt i Sverige och ICD följer vanligen ändringar i DSM. Detta innebär att när ICD-10 revideras, troligtvis 2017, kommer den att få samma utformning som DSM.

Under en övergångsperiod kommer det att finnas två diagnostiska system som inte matchar varandra.

Det kommer att bli en successiv anpassning i Habilitering & Hälsas texter och material. Tidigare användes den svenska förkortningen AST (autismspektrumtillstånd), som alltså inte är aktuell längre.

En av orsakerna till att välja ASD istället för AST är att andra diagnoser har kvar sina engelska, internationellt vedertagna förkortningar, som adhd, OCD, GAD med flera.

Den svenska benämningen blir ingen direktöversättning från engelskan utan man har bestämt sig för ”diagnos inom autismspektrum”, eller kort och gott, ”autism”. Graden av svårighet kommer att bedömas i tre nivåer:

 • Nivå 3, kräver mycket omfattande stöd
 • Nivå 2, kräver omfattande stöd
 • Nivå 1, kräver stöd.

Hur detta kommer att fungera i praktiken vet vi inte idag eftersom vi ännu inte fått deltagare till vår verksamhet som är utredda enligt de nya riktlinjerna.

Personer som har diagnoser enligt det gamla systemet behöver inte ändra sin diagnos eller utreda sig på nytt. Den gamla diagnosen gäller fortfarande. Har man tex fått diagnosen Aspergers syndrom så kan man fortsätta säga att man har Aspergers syndrom.