Information

Information om Habiliteringens kurs- och kunskapscenter (f.d. Aspergercenter)

> Broschyr

​Informationsblad från Habiliteringens kurs- och kunskapscenters barn- och ungdomsteam

> Diagnosinformation 

> Att hitta egen styrka

> Om att samtala

> Om tankestöd i vardagen

> Fritidstipslistan

> Litteraturtips för föräldrar

> Litteraturtips för barn och ungdomar