Kommer min son att vara en ensamvarg resten av livet?

Fråga: Kommer min son att vara en ensamvarg resten av livet?

Svar: Du beskriver en situation som många föräldrar till barn med Aspergers syndrom känner igen sig i diagnoskriterierna så anges ju just begränsad förmåga till socialt samspel som en av två viktiga beståndsdelar i diagnosen. Din son är ganska ung och det finns inget som säger att han kommer att vara en ensamvarg under resten av livet. När han blir lite större så kan ni fundera över om han skulle mågott av att delta i något socialt sammanhang som kanske är mer aktivitetsbaserat än umgängesbaserat. Scouting eller friluftsliv är några exempel på detta. Det finns också korttidsvistelse som en kommunal insats man kan söka via LSS (lagen om särskild service för vissa funktionshindrade) där man får möjlighet att umgås med andra i liknande situationer under ordnade sociala förhållanden.