Kan Aspergers syndrom växa bort?

Fråga: Jag har hört att det finns en del vuxna med Aspergers syndrom som säger att om de skulle testas idag så skulle de inte uppfylla diagnos kriterierna längre. Betyder det att Aspergers syndrom kan växa bort?

Svar: Man ser funktionsnedsättningen som livslång. En viktig del när man sätter diagnosen är att svårigheterna ska innebära allvarliga problem i vardagen. Många vuxna med Aspergers syndrom har fungerande strategier för att kompensera sina svårigheter. Man kan ju fundera på om man då fortfarande uppfyller diagnoskriteriet "allvarliga problem i vardagen". Eftersom diagnosen inte blev allmänt känd förrän på 1990-talet finns det inte några nutida studier som följer ett helt livsperspektiv för människor som fått tidiga diagnoser och anpassat bemötande.