Finns det hopp om bättre planeringsförmåga?

Fråga: Om man har väldigt svårt att planera och organisera, kan man få lättare för det när man är vuxen?

Svar: Ja. Alla människor utvecklas, och det gäller förstås även den som har Aspergers syndrom. Oftast behöver man hitta strategier för hur man planerar sin tillvaro. Det som går per automatik för människor utan funktionsnedsättningen behöver skötas med yttre (kanske nedskriven) struktur för personen med Aspergers syndrom. En del personer med svårigheter inom planering kan ha nytta av tekniska hjälpmedel. Några vuxna med planeringssvårigheter har också boendestöd för att sköta hemmet. Det är inte självklart att en svag planeringsförmåga i barndomen måste betyda oförmåga att planera i vuxen ålder.