Tror inte diagnosen stämmer

Fråga: Vårt barn har blivit utrett och fått diagnosen Aspergers syndrom. Vi föräldrar tycker inte att det stämmer. Vad kan vi göra?

Svar: Om barnet blivit utrett och ni föräldrar är tveksamma till resultatet kan ni be om en så kallad second opinion. Det innebär att en annan psykolog eller läkare tittar på utredningsmaterialet. Ni kan kontakta den som gjort utredningen eller den som är chef för enheten som gjort utredningen. De kan sedan ta kontakt med någon annan enhet där en second opinion kan göras.