Min son vägrar utredning

Fråga: Min femtonåriga son vägrar att gå till BUP för utredning. Jag har provat allt, från hot till mutor. Vad kan jag göra?

Svar: Ett första steg kan vara att resonera med Barn- och ungdomspsykiatrins personal om möjliga lösningar. Om din son fortfarande vägrar så kanske det inte fungerar att hitta sätt för att motivera honom till utredning just nu. Det allra viktigaste är att ni hittar sätt att få en fungerande vardag för sonen. Om det är struligt i skolan så kanske det finns strategier som skolan kan ta till för att underlätta för sonen i skolsituationen. Trots att sonen inte har diagnos kan skolans personal låta sig inspireras av sådant som är bra för många med Aspergers syndrom. Det kan handla om förutsägbarhet, stöd i sociala situationer och en tydlig struktur. Skolan ska möta varje barn utifrån dennes behov. Det gäller oavsett om barnet har en diagnos eller inte.

Du kan också ta del av information om vardagsfärdigheter som du hittar på Autismforum. Om du har en fungerande dialog med sonen så kan det vara bra att, utan att prata Asperger, tillsammans fundera över vilka styrkor och vilka svårigheter han har. Vad som tar mycket energi och vad som fyller på hans energi är också viktiga kunskaper för honom. Sådana frågor är mer allmänna, och kräver inte fokus på diagnos. Vi känner till att det finns familjer som kontaktat privata läkare som utfört utredning i hemmet. Utredningen har då bekostats av föräldrarna.