Hur länge ska man behöva vänta på en utredning?

Fråga: Vi har väntat ett halvår på att bli kontaktade för en utredning på vår åttaåriga son. Är det rimligt?

Svar: Det är förstås viktigt att få en utredning så fort som möjligt när man misstänker att ens barn har Aspergers syndrom. Hur lång väntetid ni ska behöva acceptera svarar Vårdgarantikansliet bäst på. Ni når dem via telefonnummer 08-123 134 00.