Var kan sonen få social träning?

Fråga: Vi tycker att vår son skulle behöva tränas i socialt samspel. Var kan vi få den insatsen?

Svar: Socialt samspel är krångligt för många med Aspergers syndrom. Det här är frågor som tas upp i Aspergercenters barn- och ungdomsgrupper. Om sonen är över 16 år kan ni kontakta ett habiliteringscenter och fråga vad de har att erbjuda gällande social färdighetsträning. En del skolor och klasser som profilerar sig mot barn och ungdomar med Aspergers syndrom har socialt samspel som en integrerad del av skoldagen. En del korttids korttidsvistelse utanför hemmet, en LSS-insats) har viss fokus på socialt samspel. Fråga en LSS-handläggare om vad som finns i er kommun.