Sonen för ung för ledsagare?

Fråga: Vi har en åttaårig om med Aspergers syndrom. Vi har hört av en annan familj att man kan få en person som följer med på fritidsaktiviteter, men när vi pratade med LSS så sa de att vår son var för ung för att få det. Hur menar de? Kan vi överklaga?

Svar: LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som bland annat är till för att öka självständighet och ge alla medborgare samma möjlighet att delta i samhällslivet. LSS-handläggaren gjorde troligen en bedömning om att även barn utan Aspergers syndrom i din sons ålder skulle ha behov av att ha en medföljande förälder. Av den anledningen är det möjligt att de avslog er ansökan. Generellt kan sägas att en viktig grund när det gäller beslut kring barnet är att alltid be om skriftliga beslut, vilket är en ;förutsättning för att kunna överklaga. LSS-beslut går att överklaga till Förvaltningsrätten. Det kan ta många månader innan ärendet blir behandlat. Medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet har tillgång till förbundets ombud och jurister som har god kunskap om praxis gällande rättigheter.