Sonen stannar hemma från skolan

Fråga: Vår sjuttonåriga son stannar hemma från skolan. Han är inte motiverad att göra något annat än att sitta på sitt rum och spela dator, och det kan väl inte vara bra för honom? Eftersom han är i gymnasieåldern är han inte skolpliktig. Kan vi få någon hjälp?

Svar: Vi möter många föräldrar till ungdomar med Aspergers syndrom som beskriver liknande situationer. Ni har ju helt rätt i att er son inte är skolpliktig, och därför kan man inte förvänta sig att skolan verkar för hans närvaro på samma sätt som om han gått i grundskolan. Om det är så att han enbart sitter framför datorn och inte deltar i några andra aktiviteter, då är det, precis som ni skriver, inte bra. Att ungdomar i tonåren ibland är svårmotiverade till att delta i gemensamma upplevelser med familjen får vi acceptera, men om de isolerar sig och avslutar sin skolgång finns det anledning att ta situationen på allvar.

Det är bra om du kontaktar socialtjänsten i din kommun för att få hjälp att tänka vidare. Socialtjänsten brukar vara bra på att stötta familjer när man försökt det mesta men ändå går bet. Ibland hänvisar de vidare till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller LSS-handläggare och i vissa kommuner har de särskilda ungdomsinsatser som passar även för ungdomar med Aspergers syndrom. Det finns en bestämmelse i skollagen (1 kap 18§) som säger att kommunen ska hålla sig informerad om sysselsättningen för ungdomar under 20 år som inte går i gymnasieskolan i syfte att kunna erbjuda individuella åtgärder för eleven. Ni är också välkomna att kontakta Forum Funktionshinders frågetjänst vardagar  på telefon 08-123 350 10.