Möjligt att få personlig assistent?

Fråga: Vår 12-åriga son är extremt krävande. Kan man få personlig assistent till ett barn med Aspergers syndrom?

Svar: Det är mycket ovanligt att man får personlig assistent till ett barn med Aspergers syndrom. Tag kontakt med en LSS-handläggare i er kommun. Med denne kan ni diskutera er situation och kanske få idéer om vilken typ av avlastning som kan vara tillgodo för er familj.