Kan sjukskriven få vårdbidrag?

Fråga: Jag är ensamstående förälder till en tolvåring med AS. Jag är långtidssjukskriven för utmattningsdepression. Kan jag ändå få vårdbidrag?

Svar: När Försäkringskassan tittar på vårdbidragsansökan så går de igenom vilket merarbete som krävs av föräldern. Det kan hända att Försäkringskassan utifrån vårdbidraget vill göra en justering av rätten till sjukpenning.