Hur ansöker man om vårdbidrag?

Fråga: Hur gör man för att ansöka om vårdbidrag?

Svar: Vårdbidrag ansöker man om via Försäkringskassan. En del handläggare vill boka in en träff där man beskriver sin vardag, medan andra hellre hörs via telefon. Det är bra att vara väl förberedd på att kunna beskriva sin situation. Det är vanligast att man får vårdbidrag för merarbete när man har barn med Aspergers syndrom. Mer ovanligt är att man får för merkostnader. Det man som förälder ska beskriva är allt man gör för sitt barn. Det kan handla om planering, påminnelser, tillgänglighet, möten, förberedelser etcetera. Det kan vara bra att dokumentera allt man gör under några dagar. Det är sedan upp till Försäkringskassan att avgöra vad som är typiskt föräldraansvar och vad som är kopplat till barnets diagnos.

Autism- och Aspergerförbundet har en lathund för vårdbidragsansökan på sin hemsida. För en del familjer ingår utökad tillfällig föräldrapenning i vårdbidraget, medan andra har utökad tillfällig föräldrapenning frikopplat från vårdbidraget. Många föräldrar beskriver att det är känslomässigt jobbigt att dokumentera allt som är svårt för barnet. Det kan vara bra att vara förberedd på det.