Vem bevakar sonens rättigheter?

Fråga: Vi har en sjuårig son med Aspergers syndrom. Han är en jättehärlig kille och vi tycker att det är spännande och lärorikt att få ta del av hans sätt att tänka. Det känns dock som om det är vi föräldrar som måste driva allt gällande hans rättigheter. Vi vet ju inte vad han har rätt till i skolan, via LSS etcetera. Ibland känns det som om det inte är några problem att hantera sonen med diagnos, om man bara slapp allt bråk och tjafs med alla instanser... Hur gör vi för att få en samlad bild av vad vi kan kräva? Finns det någon som kan hjälpa oss att bevaka vår sons rättigheter?

Svar: Många föräldrar till barn med Aspergers syndrom känner nog igen sig i det ni beskriver. Varje termin håller socionomer på Aspergercenter temat "Samhällets stöd". Där tar man upp olika möjligheter och rättigheter i samhället. I vissa fall finns möjligheter att få stöttning av sitt lokala habiliteringscenter i att sortera i familjens rättigheter och möjligheter. Om ni vill undersöka möjligheterna till sådana sorteringssamtal rekommenderar vi att ni kontaktar Aspergercenters telefonrådgivning för att bolla era tankar med en konsulent. Att driva frågan brukar dock landa på familjen själv.

En del familjer upplever att de får bra stöd av kommunens LSS-handläggaren att samordna alla kontakter och rättighetsfrågor kring barnet. På Habiliteringens resurscenter finns socionomer på Frågetjänsten som kan svara på rättighetsfrågor. Många föräldrar får bra koll genom att gå med i någon av intresseföreningarna Riksförbundet Attention eller Autism- och Aspergerförbundet.