Vår tonåring hjälper inte till. Orättvist, tycker syskonen!

Fråga: Vår dotter har Aspergers syndrom och är femton år. Hon hjälper inte till med någonting hemma. Hennes syskon tycker att det är orättvist. Det spelar ingen roll hur mycket vi tjatar. Hon lyfter ändå inte ett finger. Kan vi ställa några krav på hennne?

Svar: Ja, man kan absolut ställa krav på tonåringar med Aspergers syndrom. Det man kan behöva ta hänsyn till är att det kan kosta er dotter med Aspergers syndrom mer energi an vad det kostar syskonen utan Asperger att utföra hushållssysslor.

Samtala om detta vid något tillfälle när ni inte är upprörda eller stressade. Låt er femtonåring veta att ni förstår att det kan vara tufft för henne att klara alla hushållsaktiviteter, och låt henne själv vara med och påverka vilka aktiviteter som är genomförbara för henne. Föreslå gärna sysslor som ni vet att hon har möjlighet att lyckas med. Dessa behöver sedan utföras på lämplig dag och tid. Det är sällan den dag hon har en extra påfrestande dag i skolan eller innan hon hunnit varva ner efter skoldagen. Försök att komma fram till bra alternativ tillsammans med er dotter. Hon kan också vara med och ta fram eventuellt tankestöd som hon kan behöva för att klara att utföra sysslan. Det kan till exempel handla om påminnelse i mobilen eller checklista där man bockar av olika moment i aktiviteten.

Autismforum finns ett flertal artiklar om vardagsfärdigheter. Det är bra att berätta för syskonen att barnen har fötts med olika förmågor (precis som en del barn föds med synbegränsningar eller allergier). Det kan förklara för dem varför ni ställer olika krav på barnen att hjälpa till hemma.