Vår dotter är så arg. Lillasyster far illa!

Fråga: Vår tonåriga dotter med Aspergers syndrom är så arg hela tiden. Hon har en samtalskontakt men hon är ändå ilsken. Vi undrar hur det här påverkar hennes lillasyster som är tolv år. Hon får nästan alltid skäll och kritik av sin storasyster.

Svar: Att vara syskon till någon med Aspergers syndrom kan vara tufft. Som förälder är det lätt att drabbas av dåligt samvete och en känsla av att inte räcka till. På Aspergercenter erbjuds varje år syskongrupper som lillasyster kan anmäla sig till för att få möjlighet att träffa andra syskon.

Råd som syskon i våra grupper brukar vilja ge till sina föräldrar är:  

 • Ge mig tillräckligt med utrymme i familjen  
 • Kom ihåg att jag också behöver hjälp med olika saker  
 • Låt alla syskon turas om att välja
 • Respektera att jag vill vara i fred ibland
 • Hjälp mig att skapa utrymme för att vara för mig själv
 • Låt mig ha mina saker i fred
 • Ge mig information om syskonets funktionsnedsättning
 • Prata öppet om funktionsnedsättningen hemma
 • Låt mig få egna stunder med en eller båda föräldrarna
 • Låt mig få stötta mitt syskon ibland när jag erbjuder mig
 • Förutsätt inte alltid att jag vill eller orkar stötta mitt syskon
 • Ta hjälp av någon utanför familjen. Jag kanske behöver någon att prata med.

Det kan vara idé att fundera på om det går att skapa utrymme för lillasyster att då och då få egen tid med er föräldrar. Inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) finns insatser som er tonåriga dotter skulle kunna ha glädje av. Det kan handla om eftermiddagsaktiviteter tillsammans med andra med liknande diagnoser som dottern har. Det kan också handla om att man ibland åker till en aktivitet över helgen eller under lov.

Ni kan kontakta kommunens LSS-handläggare och beskriva er familjesituation så får ni antagligen stöttning i hur ni kan gå vidare. Om det är mycket tärande på föräldrasituationen så finns Kris- och samtalsmottagningen inom habiliteringen där terapeuterna har stor erfarenhet av att i samtal möta föräldrar i er situation.