Min son isolerar sig. Jag orkar inte längre!

Fråga: Jag har en sjuttonårig son som precis har fått diagnosen Aspergers syndrom. Han går inte i skolan och sitter bara instängd på sitt rum. Han vägrar ha kontakt med mig. Han äter på nätterna och han har slutat att sköta sin hygien. På dagarna sover han eller sitter vid datorn. Det här har hållit på ett halvår nu. Jag är ensamstående och jag vet inte hur jag ska orka. Jag orkar knappt med mig själv.

Svar: Det är viktigt att du och din son får stöd i en mycket tuff situation. När en ung person isolerar sig kan det finnas flera anledningar till det. En anledning kan vara psykisk ohälsa, och därför är det viktigt att du snarast tar kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) så att de kan vara med och bedöma läget för din son. Det första du ska göra är alltså att kontakta BUP. Där kan ni be om hjälp att hantera den akuta situationen. Du hittar kontaktuppgifter till ditt närmaste BUP via 1177 Vårdguidens hemsida. Du beskriver också att du har svårt att orka med dig själv i den situation du befinner dig i. En del föräldrar upplever att de får gott stöd av BUP.

Om du upplever eget behov av samtalskontakt som inte tillgodoses via BUP så kan du ta kontakt med habiliteringens Kris- och samtalsmottagning. Man når dem via telefon 08-123 35 100. Ungdomar med Aspergers syndrom som är 16 år eller äldre kan söka individuell insats via lokalt habiliteringscenter. Där kan man träffa personal som hjälper till att fundera på hur man kan underlätta er tillvaro på längre sikt. Du kan också anmäla dig till någon av de föräldragrupper som finns i Aspergercenters utbud. Ibland anordnas särskilda grupper som fokuserar på att orka som förälder.