Hur ska det gå för sonen när han blir vuxen?

Fråga: Min son är 16 år och har Aspergers syndrom. Jag oroar mig mycket för hans framtid. Han har ingen initiativförmåga och jag tror inte han kommer att klara varken jobb eller att bo själv.

Svar: Det är vanligt att föräldrar känner oro när barnet är på väg ut i vuxenlivet. Kanske upplever man som förälder till ett barn med diagnos att barnet inte är lika redo för vuxenlivet som ungdomar i samma ålder brukar vara. Många vuxna med Aspergers syndrom beskriver själva att de behövt lite extra tid på sig för att vara redo för ett mer självständigt liv. På Aspergercenter finns tonårsföräldragrupper där vi tar upp de här funderingarna. Du är välkommen att anmäla dig till en sådan grupp.

När ungdomarna är 16 år och äldre finns det möjlighet för dem att få individuellt stöd på ert lokala habiliteringscenter. Där kan man få möjlighet att prata med någon som är van att diskutera vuxenblivande och som har koll på vilka områden man kan behöva stöttning inom. Via LSS (Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade) din son söka stöd gällande boende, fritid och arbete. För en del med Aspergers syndrom behövs tillfälligt stöd, medan andra har nytta av LSS-insatser under längre perioder av livet. LSS-handläggare hittar ni via er kommuns växel. Det finns några folkhögskolor som har särskilda linjer som riktar sig till personer med Aspergers syndrom, som är på väg ut i vuxenlivet. Vissa av dessa linjer har internat som kan fungera som en sorts avstamp innan man är mogen att flytta hemifrån.