Vilken behandling finns vid Aspergers syndrom?

Fråga: Vilken typ av behandling finns det vid Aspergers syndrom?

Svar: Det finns ingen behandling som botar Aspergers syndrom. Däremot finns det flera verkningsfulla strategier som kompenserar svårigheter och dämpar risker för tilläggsproblematik. Mycket handlar om att skapa förutsägbarhet och begriplighet i tillvaron. Barnen kan behöva informeras (ibland skriftligt eller via bilder) om sådant som andra barn knäcker koderna till av sig själva. Att få kunskap om sin diagnos och vanliga konsekvenser i vardagen är också en viktig del för barn och ungdomar.

Barn och ungdomar som av någon anledning mår psykiskt dåligt har lika stort behov av samtalskontakter som andra barn, utan diagnos. Det är av vikt att den som möter barnen i en samtalskontakt har kunskap om diagnosen och gör de anpassningar som behövs för att skapa en god kontakt med barnet. När det gäller förebyggande insatser, miljöanpassningar och kunskap om diagnosen har Aspergercenter ett utbud i gruppform för föräldrar och för barn och ungdomar. Läs mer om utbudet i vårt program. Om du har oro för ditt barns psykiska hälsa kan du ta kontakt med din Barn- och ungdomspsykiatriska mottagning (BUP). Kontaktuppgifter till BUP hittar du via 1177 Vårdguidens hemsida.