Vår dotter svarar inte när vi frågar henne något.

Fråga: Vår dotter svarar aldrig när vi frågar henne något. Möjligtvis rycker hon på axlarna och säger "vet inte". Hur kan vi få henne att svara på våra frågor?

Svar: Det ni beskriver är mycket vanligt när det gäller barn med Aspergers syndrom. Man kan försöka anpassa sitt frågande så att det blir så konkret som det bara går. En konkret utformad fråga kan göra att det blir lättare att formulera ett svar. Ibland behöver barnet betänketid för att kunna svara. I samband med att man ställer en fråga kan man erbjuda sig att komma tillbaka för svar om några minuter. Ibland kan det vara lättare att svara om barnet får några svarsalternativ att välja på. Dessa kan man skriva ner på papper och sedan låta barnet ringa in det alternativ som stämmer.

Om barnet är mycket stressat och kanske precis kommit hem från skolan kan det vara svårt att svara frågor innan man fått tid att stressa ner. I vissa perioder av livet är det också vanligt att föräldrar får mindre uppmärksamhet av sina barn, till exempel i tonårstiden. Om er dotter tidigare varit öppen och talför, men förändrat detta på senare tid och ni känner oro för hennes psykiska hälsa så ska ni kontakta er barn- och ungdomspsykiatriska mottagning (BUP) för att få råd. Ni hittar kontaktuppgifter till BUP via 1177 Vårdguidens hemsida.