Ständig röra kring sonen

Fråga: Allt som min nioåriga son tar sig för slutar i kaos. Det blir en enda röra kring honom och han kommer alltid för sent, trots att han egentligen är jättenoga med att passa tider. När han gjort mellanmål ser det ut som ett bombnedslag i köket. Han hänger aldrig upp sin jacka eller väska. Jag blir galen av att tjata på honom.

Svar: Många med Aspergers syndrom har nedsatt förmåga till att självständigt kunna planera och organisera sin tillvaro. Kanske skulle din son behöva hjälp att skapa en yttre struktur som gjorde det lättare för honom att hantera vardagliga sysslor. Han kanske också har en försämrad förmåga till tidsuppfattning. Det finns flera programpunkter i Aspergercenters utbud som hanterar dessa områden. Du kan också läsa mer om struktur i vardagen. 

> Vardagsfärdigheter

Ni kan även ansöka om individuellt stöd på ett lokalt habiliteringscenter.

Ansökan till Habiliteringscenter

Lista med Habiliteringscenter