Kan man träna upp arbetsminnet?

Fråga: Jag har hört att personer med Aspergers syndrom har dåligt arbetsminne, något jag verkligen känner igen hos min dotter. Går det att träna minnet?

Svar: Att ha svårt med arbetsminne - att komma ihåg en instruktion i flera led och dessutom utföra moment med alla delarna i instruktionen, har många med Aspergers syndrom svårt för. Det finns studier om datorbaserad arbetsminnesträning och adhd (alltså inte Aspergers syndrom specifikt). Flera skolor i Stockholmsområdet väljer att köpa in program för arbetsminnesträning, så som Robomemo elller Minneslek. Det finns idag inte tillräckligt forskningsunderlag för att styrka att träning med särskilt utformade datorprogram minskar symptomen på adhd.