Vår dotter är rutinbunden. Hur kan vi hjälpa?

Fråga: Vi har en trettonårig dotter som har haft sin Aspergerdiagnos sedan hon var nio. Hon har alltid varit noga med rutiner och vi är bra på att förbereda henne innan något nytt ska hända. Det senaste halvåret har hon blivit mer och mer noga med sina rutiner. Ett exempel: Från att det har varit viktigt att hon får rätt bestick har det nu blivit så att hon behöver ordna med att lägga besticken exakt rätt flera gånger innan hon kan börja äta. Såhär är det i flera vardagliga situationer. Det är frustrerande för både henne och oss. Kan vi göra något för att hjälpa henne?

Svar: Ni beskriver en situation med er dotter som har förändrats från att må gott av rutiner till att ha behov av ritualer. Ibland blir det såhär under perioder där vi upplever mycket stress och oro eller när vi gått eller går igenom stora förändringar. Det ni kan göra för er dotter är att trygga upp hennes vardag med förutsägbarhet i de lägen där ni kan erbjuda henne detta. Ibland går det inte att rå på sådana här situationer utan att ta in professionella. Ni kan rådgöra med er lokala barn- och ungdomspsykiatriska mottagning (BUP). Om de bedömer att det finns behov kan de skicka remiss till BUP OCD och relaterade tillstånd. Deras verksamhet är inriktad just på barn med er dotters diagnos vars behov av rutiner tagit överhanden och blivit starkt begränsande. Kontaktuppgifter till er lokala BUP-mottagning hittar ni via Vårdguidens hemsida.