Sonen får utbrott. Vad ska vi göra?

Fråga: Vår åttaåriga son är så himla arg. Han får utbrott så fort det inte blir exakt som han tänkt sig. Han skriker och slår omkring sig, både hemma och i skolan. Vi orkar snart inte mer. Vad kan vi göra?

Svar: Ni beskriver en situation med en liten son som får många vredesutbrott både i hemmet och i skolan, och att det blir mycket slitsamt för er alla. När man är i ert läge brukar man redan ha haft flera möten i skolan angående vad som skulle kunna underlätta situationen för er pojke. En del pratar om barn med diagnoser inom autismspektrat som just oflexibla barn, och visst kan det ligga något i det. Ibland kan situationen som barnet befinner sig i upplevas som mycket frustrerande av barnet. Som omgivning kan det vara svårt att förstå vad som triggar barnets frustration.

Inom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) finns det personal som är vana att hantera barn och ungdomar med Aspergers syndrom som har mycket utbrott. Det finns också en specialiserad enhet, BUP OCD och relaterade tillstånd, som riktas särskilt till de här barnen. De arbetar med barn och ungdomar vars behov av vanor, rutiner och förutsägbarhet inte bara blivit en förenklande del av vardagen utan ett system som måste stämma exakt med förväntningarna. Minsta avvikelse från planen gör att barnet exploderar i frustration som riktas inåt eller utåt. Er lokala BUP- mottagning kan utreda om ni är i behov av en specialiserad insats. I så fall skickar de remiss till den enheten. Ni hittar kontaktuppgifter till BUP via 1177 Vårdguidens hemsida.