Ska rutinbundenhet brytas?

Fråga: Vår tioåriga dotter är väldigt rutinbunden. Ska hon få vara det eller ska vi jobba för att bryta rutinerna?

Svar: På den frågan finns inget rätt svar. Många med Aspergers syndrom beskriver att de mår gott av rutiner, eftersom det gör världen lite mer förutsägbar. Man kan fundera på om rutinen tjänar personen eller om det övergått till att personen tjänar rutinen. Det finns vissa risker i att rutinbundenhet övergår i oädamålsenliga ritualer och rigiditet. Om ni som föräldrar känner oro för detta kan ni kontakta Aspergercenters telefonrådgivning tisdagar klockan 13:00 - 15:00 tel 08-123 35 500. Ni kan också kontakta er barn- och ungdomspsykiatriska mottagning (BUP). Kontaktuppgifter till BUP hittar ni via 1177/Vårdguidens hemsida. Om ni vill läsa mer om ändamålsenliga vardagsrutiner finns information på Autismforum.