Är min son deprimerad?

Fråga: Min nioåring har blivit så tyst och inbunden. Jag är rädd för att han är deprimerad. Vad kan jag göra för att få reda på om han är det? När jag frågar hur han mår så rycker han bara på axlarna och svarar ”ok”.

Svar: Så som din fråga är formulerad så låter det som om din son tidigare varit mer öppen men nu är svårare att få kontakt med. Det kan vara så att han helt enkelt har mycket att fundera över eller så kan det bero på andra orsaker. Du kan prova att luska lite om hur han har det i skolan och hur han upplever sin fritid. Ett sätt att få fram information kan vara att använda skalor med glada, ledsna och neutrala smileys som han kan fylla i. Han får då bedöma olika ämnen i skolan, raster, olika fritidssysslor etcetera. Om han nyligen fått reda på att han har diagnos kan det ha satt igång många frågor som han går och klurar på, eller i värsta fall oroar sig för. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP); finns till för att stötta barn som mår psykiskt dåligt, så tveka inte att kontakta dem om du känner oro för din son. BUP har en egen hemsidan.