Omega 3 och Aspergers syndrom

Fråga: Vilken påverkan har Omega 3 på Aspergers syndrom?

Svar: Det finns för få studier för att kunna dra några slutsatser om Omega 3 och dess påverkan på barn med diagnos inom autismspektrum. Läs mer om kosttillskott till barn med diagnos inom autismspektrum på Autismforum.