Hjälper tryckluftsbehandling?

Fråga: Jag har hört att man kan tryckluftbehandla Aspergers syndrom. Stämmer det?

Svar:Det finns inte tillräckligt med forskning för att kunna dra några slutsatser av tryckluftsbehandling vid Aspergers syndrom. Du kan läsa mer om alternativa behandlingsmetoder på Autismforums hemsida.