Ansökan

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter (f.d. ​Aspergercenter) barn och ungdomsteam är ett kurscenter för familjer med barn och ungdomar i åldern 5-17 år (födda 2014 och tidigare) och anhöriga, bosatta i Stockholms län med diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning.

När diagnosen är fastställd kan barn och ungdomar remitteras, av den som utfört utredningen, direkt till Habiliteringens kurs- och kunskapscenter (f.d. Aspergercenter) om föräldrarna önskar det.

Vill du göra en egen ansökan fyller du i nedanstående ansökningsblankett och bifogar kopia på utredning/utlåtande, för det barn eller den ungdom ansökan gäller. Att skicka personuppgifter via mail är inte ett säkert sätt. Var snäll skicka in ansökan med vanlig post till:

Vår adress

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter​
​Box 17056
104 62 Stockholm

Barn 5-17 år

Du som har ett barn som är mellan 5 och 17 år (född 2014 eller tidigare) och har gått vår grundkurs, kan söka till våra fördjupningskurser. Du kan även söka individuellt stöd för ditt barn vid något av Habilitering & Hälsas habiliteringscenter för barn och ungdomar.

Ansökan till Habiliteringscenter

Lista med Habiliteringscenter

Från 18 år

Från 18 års ålder kan den som har en diagnos inom autismspektrumet delta i gruppinsatser och föreläsningar anordnade av Habiliteringens kurs- och kunskapscenter vuxenteam (efter remiss från ett habiliteringcenter för vuxna).
> Habiliteringens kurs- och kunskapscenter vuxenteam