Det här erbjuder vi

Habiliteringens kurs- och kunskapscenters barn- och ungdomsteam erbjuder i första hand råd och stöd till föräldrar som har barn med en diagnos inom autismspektrumet (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning (IF). Råd och stöd erbjuds i gruppform. Vårt utbud är kostnadsfritt och riktar sig till de familjer som valt att vara registrerade hos oss.

Vi erbjuder

Informationsträff för föräldrar vars barn nyligen fått diagnos. Inbjudan skickas när remiss inkommit från utredande enhet. Träffen är två timmar lång och 40-50 föräldrar bjuds in samtidigt. Vi har en informationsträff i veckan. Vi presenterar vår verksamhet, vilka vi är och hur vi arbetar, berättar om Introduktionskursen och övriga kurser i vårt kursprogram och svarar på era frågor.

Efter informationsträffen kan ni själva anmäla er till Grundkurs och därefter till övriga kurser i vårt kursprogram.

Grundkurs för föräldrar till barn 5-12 år samt 13-17 år. Grupper, föreläsningar och kurser för föräldrar, barn, ungdomar och anhöriga. Observera att du som förälder till barnet/ungdomen med en diagnos inom autismspektrum behöver ha gå vår grundkurs innan ni kan ta del av de flesta av våra aktiviteter.

Kursprogram med vårt utbud utkommer en gång per termin.