Frågor och svar

I menyn ovan har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar. Vi använder och benämner olika diagnoser men avser alla barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum (ASD) i kombination med normalbegåvning. Gunilla Keith Bodros är granskare av Frågor och svar.