Så ansöker du om habilitering

Vanligtvis skickar en läkare remiss till oss. Du själv eller en anhörig kan också ansöka om insatser. Det som krävs är att det finns ett läkarintyg eller en utredning som beskriver funktionsnedsättningen. Habilitering är kostnadsfri för patienter och anhöriga.

För att ansöka om habilitering måste du kunna visa att du, eller den person ansökan gäller, har en funktionsnedsättning. Det kan vara genom en remiss från läkare, ett läkarintyg eller en så kallad utredning. En utredning görs oftast av en barnklinik på ett sjukhus, en vårdcentral, skolhälsovården eller psykiatrin.

> Vilka funktionsnedsättningar?

Habilitering & Hälsa skriver inte läkarintyg. Vi gör inte heller utredningar, förutom i vissa fall när det gäller förvärvad hjärnskada. 

Så här ansöker du

Du ansöker om att få habiliteringsinsatser genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka den till den enhet eller center du vill komma till. En god man eller närstående kan fylla i ansökan om det behövs. När ansökan kommit in kontaktas du av enheten. Därefter går ni tillsammans igenom de behov som finns.

Information om hur du ansöker hittar du på respektive enhets webbsida. 

Du kan också ansöka genom att logga in på 1177.se och söka upp din mottagning och välja tjänsten "Ansökan om habiliteringsinsats". Denna möjlighet finns på de flesta av våra mottagningar. 

Ansökningsblanketter

De ansökningsblanketter vi har kan användas till de flesta av våra mottagningar. En del mottagningar har egna ansökningsblanketter. Gå till mottagningens webbsida för att se att du använder rätt blankett och för att få adressuppgifter.

Har du ingen möjlighet att fylla i blanketten, kan du ringa till den mottagning du vill komma till.

Mottagningar för barn och vuxna 

Barn (0-17 år)

Habiliteringscenter för barn tar emot barn till och med 17 år. De flesta barn som kommer till ett habiliteringscenter har fått en remiss från ett sjukhus, en läkarmottagning eller en psykiatrisk mottagning.

Adhd-center vänder sig till familjer som har barn i åldern 3-17 år, till unga vuxna upp till 25 år samt deras närstående. 

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter (tidigare Aspergercenter) har kurser för föräldrar till barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Autismcenter små barn tar emot barn 0-4 år som har en autismspektrumdiagnos

Dövblindteamet vänder sig till barn och vuxna med dövblindhet och till deras närstående. 

Habiliteringsenheten Skola erbjuder habiliteringsinsatser till elever med rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning på flera skolor i Stockholms län.

Hjärnteamet för barn vid Hjärnskadecenter tar emot barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning som är 2-17 år.

Safiren - boende för barn och ungdomar upp till 20 år.

Mer information om vad som gäller för respektive mottagning samt ansökningsblankett finns på deras webbsidor.

> Mottagningar

Vuxna (18 år och äldre)

Habiliteringscenter för vuxna tar emot dig som är 18 år och äldre. Till habiliteringscenter för vuxna kan du komma utan remiss om du har en utredning eller läkarintyg som visar att du har en funktionsnedsättning som vi har i uppdrag att ge habilitering till. En läkare eller psykolog kan också skriva en remiss.

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter (tidigare Aspergercenter) har grupper och kurser för dig som har autism utan intellektuell funktionsnedsättning. För att delta i grupperna och kurserna krävs först en kontakt med ett habiliteringscenter.

Adhd-center vänder sig till familjer som har barn i åldern 3-17 år, till unga vuxna upp till 25 år samt deras närstående. 

Dövteamet vänder sig till dig som är döv eller har en hörselskada och är teckenspråkiga. Teamet vänder sig även till dina anhöriga.

Dövblindteamet vänder sig till barn och vuxna med dövblindhet och till deras närstående.

Hjärnskadecenter för vuxna vänder sig till dig som är 16-64 år som efter 13 års ålder har drabbats av en svår hjärnskada.

Motorik-  och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig som har en rörelsenedsättning och tillhör habiliteringens målgrupp.

Mer information om vad som gäller för respektive mottagning och ansökningsblankett finns på deras webbsidor.

> Mottagningar

Anhörig

Som anhörig har du möjlighet att söka stöd för egen del. Detta gör du antingen på det center som din anhöriga tillhör eller via Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

> Mottagningar

Kompletterande verksamheter

Habilitering & Hälsa har också​ ​ett flertal verksamheter som kan komplettera det stöd man får från den mottagning man tillhör.
> Kompletterande verksamheter