Diagnoskriterier vid adhd

För att symtomen ska definieras som adhd krävs betydande svårigheter. Diagnoskriterierna är mycket stränga för att förhindra att man definierar normaltillstånd som funktionsnedsättning. Det ska röra sig om svårigheter som debuterat tidigt och som är varaktiga och bestående. De ska vara framträdande i flera olika situationer och förorsaka så stora svårigheter att det är berättigat att tala om en funktionsnedsättning.

> Symtom och diagnoskriterier

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.