För yrkesverksamma

Adhd-centers målgrupp är barn, ungdomar och unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldern 3-25 år och deras familjer.

Vårt uppdrag är att ge kunskap om adhd, praktiska råd som kan underlätta vardagen samt att bidra till erfarenhetsutbyte mellan patienter och deras närstående. Alla insatser ges i form av grupper. Vi erbjuder ett brett program av kurser, föreläsningar, seminarier och annat gruppbaserat stöd. Vårt informationsutbud består av skriftligt och webbaserat material, böcker och filmer.  

> Mer om vår verksamhet på Adhd-center

Öppen föreläsning: Arbeta med unga som har adhd

Föreläsningen vänder sig till pedagoger, fritidspersonal, tränare och andra som möter barn och ungdomar med adhd i sitt yrke. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om diagnosen med fokus på strategier som kan underlätta för den unga att lyckas. Föreläsningen är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan.

Föreläsningen hålls två gånger höstterminen 2018:

måndag 17/9 kl.13.30-16.30

tisdag 4/12 kl.13.30-16.30

Plats: Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5

För frågor mejla: forumfunktionshinder.slso@sll.se

Föreläsningens åhörarkopior:

Personalutbildning

Vi får ofta förfrågningar om att utbilda personal som möter barn och ungdomar med adhd och deras familjer. I mycket begränsad utsträckning kan vi erbjuda sådana utbildningar.

Informationsmaterial

> Här hittar du faktablad och broschyrer som vi rekommenderar

Studiebesök

Varje termin erbjuder vi studiebesök för yrkesverksamma. Vi håller ett seminarium om vår verksamhet samt om vår arbetsmetod. Vi bjuder på fika. 

Höstterminens studiebesök hålls 14 december kl 13.30 - 15.30 på Adhd-center, Rosenlund, Stockholm

För mer information, anmälan eller återbud till studiebesök, kontakta Mikaela Grännby, mikaela.grannby@sll.se.