För yrkesverksamma

Adhd-centers målgrupp är barn, ungdomar och unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldern 3-25 år och deras familjer.

Vårt uppdrag är att ge kunskap om adhd, praktiska råd som kan underlätta vardagen samt att bidra till erfarenhetsutbyte mellan patienter och deras närstående. Alla insatser ges i form av grupper. Vi erbjuder ett brett program av kurser, föreläsningar, seminarier och annat gruppbaserat stöd. Vårt informationsutbud består av skriftligt och webbaserat material, böcker och filmer.  

> Mer om vår verksamhet på Adhd-center

Öppen föreläsning: Arbeta med unga som har adhd

Föreläsningen vänder sig till pedagoger, fritidspersonal, tränare och andra som möter barn och ungdomar med adhd i sitt yrke. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om diagnosen med fokus på strategier som kan underlätta för den unga att lyckas.

Föreläsningen är kostnadsfri. Föranmälan krävs och kan göras av den som önskar gå på föreläsningen genom Habilitering & Hälsas
kalendarium.

Datum för vårterminen 2020:

Måndagen den 20 april 2020 kl. 14:00-17:00

> Till mer information och anmälan

Fredagen den 5 juni 2020  kl. 13:00 - 16:00

> Till mer information och anmälan

Plats: Aulan, bottenvåningen, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12

För frågor mejla: kurser.adhd.slso@sll.se

Föreläsningens åhörarkopior:

> Till tidigare föreläsningar

Studiebesök

Varje termin erbjuder vi studiebesök för yrkesverksamma. Studiebesöket hålls i form av ett seminarium om vår verksamhet samt om vår arbetsmetod. Välkommen till oss!

Datum för vårterminen 2020:

Datum kommer att uppdateras inom kort.

För mer information, anmälan eller återbud till studiebesök, kontakta:

E-post: adhd-center.slso@sll.se

Informationsmaterial

> Här hittar du faktablad och broschyrer som vi rekommenderar