För yrkesverksamma

Adhd-centers målgrupp är barn, ungdomar och unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldern 3-25 år och deras familjer.

Vårt uppdrag är att ge kunskap om adhd, praktiska råd som kan underlätta vardagen samt att bidra till erfarenhetsutbyte mellan patienter och deras närstående. Alla insatser ges i form av grupper. Vi erbjuder ett brett program av kurser, föreläsningar, seminarier och annat gruppbaserat stöd. Vårt informationsutbud består av skriftligt och webbaserat material, böcker och filmer.  

> Mer om vår verksamhet på Adhd-center

Öppen föreläsning: Arbeta med unga som har adhd

Föreläsningen vänder sig till pedagoger, fritidspersonal, tränare och andra som möter barn och ungdomar med adhd i sitt yrke. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om diagnosen med fokus på strategier som kan underlätta för den unga att lyckas.

Föreläsningen är kostnadsfri. Föranmälan krävs och kan göras genom Habilitering & Hälsas
kalendarium.

Datum för höstterminen 2019:

Fredagen den 11 oktober 2019 kl. 13:30 - 16:30

> Till anmälan (habilitering.se/kalendarium)

Torsdagen den 5 december 2019  kl. 13:30 - 16:30

> Till anmälan (habilitering.se/kalendarium)

Plats: Aulan, bottenvåningen, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12

För frågor mejla: kurser.adhd.slso@sll.se

Föreläsningens åhörarkopior:

> Till tidigare föreläsningar

Studiebesök

Varje termin erbjuder vi studiebesök för yrkesverksamma. Studiebesöket hålls i form av ett seminarium om vår verksamhet samt om vår arbetsmetod. Välkommen till oss!

Sidan uppdateras när datum för höstterminen 2019 är bestämt.

För mer information, anmälan eller återbud till studiebesök, kontakta Sahar Gaveli, sahar.gaveli@sll.se.

Informationsmaterial

> Här hittar du faktablad och broschyrer som vi rekommenderar