För yrkesverksamma

Adhd-centers målgrupp är barn, ungdomar och unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldern 3-25 år och deras familjer.

Vårt uppdrag är att ge kunskap om adhd, praktiska råd som kan underlätta vardagen samt att bidra till erfarenhetsutbyte mellan patienter och deras närstående. Alla insatser ges i form av grupper. Vi erbjuder ett brett program av kurser, föreläsningar, seminarier och annat gruppbaserat stöd. Vårt informationsutbud består av skriftligt och webbaserat material, böcker och filmer.  

> Mer om vår verksamhet på Adhd-center

Öppen föreläsning: Arbeta med unga som har adhd

Föreläsningen vänder sig till pedagoger, fritidspersonal, tränare och andra som möter barn och ungdomar med adhd i sitt yrke. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om diagnosen med fokus på strategier som kan underlätta för den unga att lyckas.

Föreläsningen är kostnadsfri. Föranmälan krävs och kan göras genom Habilitering & Hälsas
kalendarium.

Föreläsningen hålls två gånger vårterminen 2019:

onsdag 10/4 kl.13.30-16.30 

onsdag 19/6 kl.13.30-16.30 - Klicka här för att anmäla dig

Plats: Aulan, bottenvåningen, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12

För frågor mejla: adhd-center.slso@sll.se

Föreläsningens åhörarkopior:

Studiebesök

Varje termin erbjuder vi studiebesök för yrkesverksamma. Studiebesöket hålls i form av ett seminarium om vår verksamhet samt om vår arbetsmetod. Välkommen till oss!

Nästa studiebesök hålls måndag den 1 juli, kl. 14.00 - 16.00.

För mer information, anmälan eller återbud till studiebesök, kontakta Sahar Gaveli, sahar.gaveli@sll.se.

Informationsmaterial

> Här hittar du faktablad och broschyrer som vi rekommenderar