Pojkar och flickor

Tidigare trodde man att adhd bara förekom hos pojkar. Nu vet man att adhd också är vanligt bland flickor.

Forskningen inom adhd har i huvudsak varit inriktad på pojkar. När man i de undersökningar som gjorts studerat alla barn i en åldersgrupp har man funnit att förekomsten av adhd är tre till sex gånger högre hos pojkar än hos flickor. Ännu större är övervikten av pojkar i sådana studier där man undersökt barn som kommit till barnpsykiatriska kliniker och mottagningar. Många forskare anser idag emellertid att adhd hos flickor förekommer oftare än vad dessa studier visar. Flickornas problembild kan delvis se annorlunda ut än pojkarnas. Deras problem kan vara mer av inåtvänd karaktär och därför mindre störande för omgivningen. På så sätt löper de större risk för att inte få sina problem uppmärksammade och igenkända.

Lästips:

Flickor med adhd - Kathleen G Nadeau, Elen B Littman, Patricia O Quinn

> Låna boken "Flickor med adhd" på något av landstingsbiblioteken (sllbiblioteken.se)