Om oss på Adhd-center

Adhd-center är ett kurs- och kunskapscenter för familjer som har barn i åldern 3-17 år samt unga vuxna i åldern 18-25 år och deras närstående.

Våra insatser ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter. Insatserna är avgiftsfria och vi har tystnadsplikt. Vi tillhör Habilitering & Hälsa i Region Stockholm (fd Stockholms läns landsting).

Hos oss får du

• Information och kunskap om adhd
• Kunskap om strategier som kan underlätta i vardagen
• Information om samhällets stöd
• Möjlighet att träffa andra för att dela erfarenheter och råd

Kursverksamheten

Vi har ett brett utbud av kurser, föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter för de familjer med barn/tonåringar samt unga vuxna som registrerats vid centret. Alla våra insatser ges i grupp.

Utbudet finns samlat i en kursguide, som ges ut varje vår och höst. Anmälan sker via webbplatsen.

Kontakt med Adhd-centers administration:

För att tala med administratör på Adhd-center, ring på telefonnummer 08 - 123 355 30.

Telefontider till administrationen:
Måndag kl. 13:00-15:00. Tisdag till fredag kl. 08:00-15:00, lunchstängt kl. 12:00-13:00.

Rådgivningstjänster

1177 Vårdguiden

För vårdupplysning så som frågor om var du kan vända dig inom vården eller frågor om medicinering vid adhd rekommenderar vi att du vänder dig till 1177 Vårdguiden för hänvisning.

> Till 1177 Vårdguidens hemsida (Region Stockholm)

Habiliteringens resurscenters frågetjänst - Om stöd i skolan och i samhället

För upplysning om stöd i skolan samt information om andra insatser från samhället,
kontakta frågetjänsten på Habiliteringens resurscenter. Du kan ta kontakt med frågetjänsten via
telefon på 08-123 350 10, genom 1177s e-tjänster och genom chatt.
> Mer om frågetjänsten

Vägledare för neuropsykiatriska diagnoser - Åsa Strandberg
Du som har adhd/add eller är närstående kan vända dig till vägledare Åsa Strandberg på
Habiliteringens resurscenter. Vägledaren kan ge information och samtala om diagnoserna och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg. 
> Mer information om kontakt med vägledaren

Adhd-centers telefonrådgivning - Om adhd och strategier i vardagen

Adhd-center har en egen rådgivningstjänst för frågor om adhd och strategier i vardagen. Ring vår expeditionstelefon på 08 - 123 355 30 och välj knappvalet för rådgivning och strategier för att tala in ett meddelande. Någon av våra psykologer ringer upp dig så snart som möjligt, vanligtvis inom en till två veckor. Psykologerna ringer oftast från dolt nummer och försöker nå dig vid tre tillfällen vid olika tidpunkter. Om du inte har haft möjlighet att svara men fortfarande önskar rådgivning, vänligen ring och tala in ett nytt meddelande.

Rådgivningen riktar sig i första hand till dem som är inskrivna vid Adhd-center.

Andra rådgivningstjänster

> Till fler tips på rådgivningstjänster

Informationsmaterial och litteratur

Vi har ett brett utbud av informationsmaterial om adhd och samhällsstöd i form av broschyrer, faktablad, litteraturtips, och filmer. En del ligger på hemsidan för beställning eller nedladdning. På Sabbatsbergs sjukhus finns ett bibliotek där du kan låna böcker om adhd.

> Till Adhd-centers informationsmaterial

> Till Habiliteringens resurscenters bibliotek

Kognitivt stöd

Vi informerar även om kognitivt stöd för att få struktur i vardagen och samarbetar med Habiliteringens resurscenter i dessa frågor.

> Till mer information om kognitivt stöd vid adhd

> Till Habiliteringens resurscenter