Hur vanligt är adhd?

Forskarna har haft svårt att komma fram till helt entydiga siffror på hur vanligt adhd är. Det beror bland annat på att man avgränsat och definierat gruppen på lite olika sätt i olika undersökningar.

De flesta experter är dock eniga om att adhd förekommer hos mellan 3 och 6 % av alla skolbarn. Det innebär ungefär 1-2 barn per skolklass. De flesta har kvar symtom även i vuxenlivet, men många lär sig strategier för att hantera svårigheterna. Ungefär 2,5 % av den vuxna befolkningen uppskattas ha adhd.

Det är också vanligt att symtomen förändras med åren. Hyperaktiviteten brukar exempelvis minska och bli mindre synlig för andra, men kvarstå ofta som en känsla av inre rastlöshet. Uppmärksamhetssvårigheterna kan däremot bli tydligare och även exekutiva svårigheter kan bli mer framträdande i takt med att kraven på att självständigt organisera och planera sitt liv ökar.

I Januari 2014 publicerades en sammanställning av ett stort antal studier, som under de senaste 30 åren undersökt förekomsten av adhd. Resultaten visar att varken geografisk plats eller årtal påverkar hur vanligt adhd är, däremot spelar utredningsmetoden roll. Analysens slutsats är att antalet barn som uppfyller diagnoskriterierna för adhd inte har ökat med tiden när de rekommenderade utredningsmetoderna använts.

> Artikeln med sammanställning av 30 års studier på förekomsten av adhd (På engelska, researchgate.net)