Fritid för barn och unga med adhd

Barn och ungdomar med adhd kan behöva stöd på fritiden. En del barn har provat på en rad olika aktiviteter, men kanske tröttnat eller känt att de inte riktigt lyckats. Det är inte heller ovanligt att barnet eller ungdomen har svårt att komma iväg eller att hitta intresse för olika aktiviteter. Nedan har vi sammanställt information om fritiden, som kan vara bra att känna till.

Tips till föräldrar och till tränare:

> Till föräldratipsen om att få fritiden och andra delar av vardagen att fungera 

> Idrott för alla (attention-riks.se/idrottforalla)

> Svenska ishockeyförbundets skrift med tips till tränare och information om både adhd och autismspektrumtillstånd (pdf)

> Tips och trix till tränare - när det gäller NPF. (Svenskalag.se)

> Dolda utmaningar - en skrift framtagen av Centrum för idrottsforskning med tips och råd om bemötande vid adhd och autismspektrumtillstånd

​Fritidshem

Fritidshemmet är ett komplement till skolutbildningen. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande, främja social gemenskap samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Från och med höstterminen det år barnet fyller tio år får kommunerna erbjuda öppen fritidsverksamhet för de barn som klarar att gå i den öppna fritidsverksamheten. Barn i behov av särskilt stöd kan ha rätt att gå kvar på fritidshem efter att de fyllt tio år. (Skollagen 14 kap)

Fritidsaktiviteter

Barn och ungdomar med adhd är sinsemellan förstås mycket olika och har sina personliga intressen och styrkor. Många fritidsaktiviteter kan fungera bra, om barnet är motiverat och kraven anpassas till vad barnet klarar av. Med kunniga och engagerade ledare samt möjlighet till individuellt stöd för barnet finns goda förutsättningar för att fritidsaktiviteten ska bli lyckad.

Aktiviteter som har tydliga mål och en klar struktur fungerar ofta särskilt bra för barn och ungdomar med adhd. Likaså aktiviteter som medför mycket spänning, är fartfyllda och ger möjlighet att uppleva snabba och påtagliga resultat.

För en del barn passar individuella sporter som skytte, ridning, slalom, kampsport och friidrott bättre än lagsporter. Många tycker också om att vara med djur, är praktiskt lagda eller konstnärligt begåvade.

Kommunernas fritidsverksamhet

Varje kommun har ett eget fritidsutbud. Kontakta din kommun för att ta reda på hur just deras utbud på fritidsverksamheter ser ut. Fråga gärna vilka aktiviteter som riktar sig speciellt till barn med funktionsnedsättning alternativt vilket stöd som kan erbjudas i ordinarie verksamhet.

I några av Stockholms läns kommuner finns fritidskonsulenter som har ett särskilt ansvar för fritid för personer med funktionsnedsättningar.

​Titta på din kommuns hemsida för att ta reda på mer.

Du som bor i Stockholms län kan hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning på Fritidsnätet.se. Fritidsnätet är ett samarbete mellan ett flertal kommuner och Habilitering & Hälsa i Stockholms län.

> Till fritidsnätet.se för att hitta fritidsverksamheter i Stockholms län