Sömnsvårigheter vid adhd

Personer med adhd har ofta sömnproblem som intensifierar eller förvärrar adhd-symtomen.

Här hittar du sömntips, app-tips och annan information för att förbättra sömnen för barn och vuxna med adhd.

Vilken hjälp finns att få vid sömnsvårigheter?

Sömnhygien

Ett sätt att försöka förbättra sin sömn är att tillämpa riktlinjer utifrån bra sömnhygien. Det inkluderar bland annat en sovrumsmiljö som främjar god sömn, bra sömnvanor samt undvikanden av sömnstörande inslag.


> Läs mer om sömn och sömntips vid adhd på självhjälppåvägen.se

Melatonin

Melatonin är kroppens eget sömnhormon som påverkar vår upplevelse av vakenhet och sömnighet. I vissa fall kan det hjälpa att ta läkemedel med melatonin för att öka upplevelsen av trötthet inför läggning och underlätta insomningen. Många personer med adhd känner sig hjälpta av att ta melatonin, särskilt de som har svårt att varva ner och uppleva trötthet på kvällar. Läkemedel med melatonin förskrivs av läkare.

Tyngdtäcken

Vad är ett tyngdtäcke?

Tyngdtäcken hjälper många med stora sömnsvårigheter att förkorta sin insomningstid och få en tryggare och djupare sömn. Om du eller ditt barn har adhd i kombination med stora sömnsvårigheter, kan det vara värt att pröva om sömnen kan förbättras med hjälp av ett tyngdtäcke. 

Tyngdtäcken är ett samlingsord för tre olika typer av täcken.

-Bolltäcke (mer om bolltäcken, komikapp.se)
-Kedjetäcke (mer om kedjetäcken, somna.se)
-Fibertäcke (mer om fibertäcken, novista.se)

Alla täcken finns i olika viktklasser som varierar mellan ca 4 kg upp till 12 kg. Bedömning och utprovning görs av en licenserad arbetsterapeut. 

Hur får man ett tyngdtäcke förskrivet?

Arbetsterapeut och sjukgymnast inom habilitering, psykiatri och geriatrik får förskriva tyngdtäcken samt arbetsterapeut och sjukgymnast på barnklinik med neuropsykiatriska utredningsteam.

Barn (under 18 år): Arbetsterapeut på BUP kan förskriva tyngdtäcken. Läkare på BUMM-mottagning kan även skicka remiss till vår arbetsterapeut på Adhd-center.

Vuxna (över 18 år): På de flesta psykiatriska mottagningar finns arbetsterapeut som kan förskriva.
 

Hur görs utprovning av tyngdtäcken av arbetsterapeuten på Adhd-center?

Arbetsterapeuten på Adhd-center provar ut och förskriver tyngdtäcken, inga andra hjälpmedel.
För att komma till arbetsterapeuten på Adhd-center måste man vara under 18 år gammal.  Det är endast läkare på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) som kan skriva remiss till Adhd-centers arbetsterapeut. Sömnsvårigheterna ska först ha utretts av läkaren på BUMM-mottagningen, därefter ska sömnhygien (livsstilsfaktorer) vara den första interventionen mot sömnsvårigheterna. 

När remissen inkommit till Adhd-center blir ni kallade till ett första besök. Du som förälder tillsammans med ditt barn får träffa en arbetsterapeut. Vid besöket kartläggs sömnsvårigheterna. Samtal förs kring rutiner samt om vad som är svårt respektive lätt vid sänggående. Kartläggningen ligger till grund för om tyngdtäcke är aktuellt för barnet och för utprovningen av de olika tyngdtäckena. Valet av täcke är väldigt individuellt så det krävs alltid en utprovning av tyngdtäcken för att veta vilket som passar bäst för det enskilda barnet.

Obs! Förskrivningen är ett lån från hjälpmedelscentralen och registreras på barnets personnummer, både hos hjälpmedelscentralen och i beställningsportalen hos hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL. Det får inte lånas ut eller överlämnas till någon annan. Man kan bli ersättningsskyldig om täcket skadas utöver normal förslitning, om man förlorar täcket på grund av oaktsamhet eller inte återlämnar det på uppmaning av förskrivare. När det inte längre behövs så ska man återlämna täcket till hjälpmedelscentralen.