Rådgivningstjänster

Nedan hittar du en sammanställning av olika rådgivningstjänster och jourtelefoner som du kan ringa till när du är i behov av information eller råd och stöd i en svår situation.

Adhd-centers rådgivning

Adhd-center har en rådgivningstjänst för frågor om adhd och strategier. Kontakta vår expedition  eller skicka ett mejl och tala om att du önskar rådgivning. En av våra konsulenter ringer då upp dig.

Telefon: 08 - 123 355 30 (öppet vardagar kl. 08.00 - 15.00, lunchstängt mellan kl. 12-13)

E-post: adhd-center.slso@sll.se

För upplysning om stöd i skolan samt information om andra insatser från samhället för barn, unga och vuxna med adhd samt deras närstående, kontakta Forum Funktionshinders Frågetjänst (se nedan).

Forum Funktionshinders Frågetjänst

En upplysningstjänst för frågor som rör exempelvis stöd, rättigheter och insatser från samhället för personer med funktionsnedsättning. De som svarar är socionomer och har lång erfarenhet inom funktionshindersområdet. Du kan skicka ett mejl direkt via webbplatsen eller använda chattfunktionen i rutan längst ned till höger där det står "Chatta med habiliteringen".

Telefon: 08 123 350 10 (öppet vardagar kl. 08.30 - 16.30)

E-post: forumfunktionshinder.slso@sll.se

> Forum Funktionhinders frågetjänst

Vägledare för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och närstående

Du som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till vägledare Åsa Strandberg. Du kan få information och vägledning till det stöd som finns inom till exempel vård, skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna.

Kontakt med vägledaren kan ske via telefon, eller 1177 Vårdguidens e-tjänster

Åsa Strandberg
Vägledare och socionom
08-123 350 16

Arbetstid
Fredag 9.00-16.00 
(Lunch 11.30-12.30)

När vägledaren inte kan svara i telefon, finns möjlighet att tala in ett meddelande.

Vårdguiden

Vårdguiden informerar om vård, hälsa och omsorg i Stockholms Län. Här hittar du medicinskt granskad information om sjukdomar och hälsa samt adresser och telefonnummer till alla vårdmottagningar i Stockholms län. Det finns även frågetjänster där du kan ställa anonyma frågor till experter inom hälso- och sjukvården.

> Vårdguidens hemsida (1177.se)​

Socialjouren

Socialtjänstens jourtelefon på kvällar, nätter och helger. Vid behov av akut hjälp vid t.ex. familje- och relationsproblem, våld i familjen eller drogproblematik.

Tel. 08 508 400 00 (dygnet runt)

Ungdomsjouren

Arbetar dygnet runt med att söka upp och etablera kontakt med ungdomar i riskmiljöer i city. I uppdraget ingår att hjälpa och bistå föräldrar vars barn har rymt hemifrån eller på annat sätt håller sig borta från hemmet samt att snabbt hitta och erbjuda behandling till barn och ungdomar med missbruksproblem.

Tel. 08 508 25 481

Mind - för psykisk hälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för att främja den psykiska hälsan, dels genom att verka för strukturella samhällsförändringar, dels genom konkret stödverksamhet för människor som mår psykiskt dåligt. Mind driver SjälvmordsupplysningenFöräldratelefonen och Äldretelefonen

Hjälplinjen

Hjälplinjen är en jourtelefon för människor i psykisk kris eller i andra svåra livssituationer. Hjälplinjen drivs av ideella brukar- och anhörigorganisationer på det psykiska hälsoområdet. Hjälplinjen får statliga bidrag under kontroll av Socialstyrelsen.

Tel. 020 22 00 60 (öppet kl. 13-22, alla dagar)

hjalplinjen.se

Socialrådgivning på nätet

Socialrådgivningen på nätet är öppen för alla stockholmare - barn, ungdomar och vuxna - som vill ha råd och stöd från socialtjänsten. Frågorna kan handla om barn och ungdomsfrågor, 
familjerelationer eller funderingar kring ekonomin. Man kan också ställa frågor om psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller missbruk. De som svarar är socionomer och du kan vara anonym.

> Socialrådgivningen på nätet

Maria Ungdom 

​Rådgivning kring alkohol och droger.

Tel. 08 123 47 410 (dygnet runt)

Capio Maria

Akutmottagning för vuxna med beroendeproblematik.

Tel. 08 384 00 400

Dopingjouren

Rådgivning kring doping.

Tel. 020-546 987

Kvinnofridslinjen 

Nationellt stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa.

Tel. 020 50 50 (dygnet runt)

Kruton (vid hedersrelaterat våld)

Erbjuder stöd till unga (16-25 år) som har utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, hot eller förtryck från närstående. 

Tel. 08-508 44 558 (dygnet runt)

> Krutons hemsida