Närstående

> Socialstyrelsens broschyr om stöd till anhöriga från kommunen (pdf)

> EnBraPlats, en mötesplats för anhöriga på nätet för erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation och råd och stöd via kontaktpersoner från kommun och landsting.

> Att vara förälder och må psykiskt dåligt (1177.se)

> En film om att ha en mamma som har adhd (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, anhoriga.se)