Närstående

Närstående till personer med funktionsnedsättning kan själva behöva stöd. Läs om olika typer av stöd och var du som närstående kan vända dig nedan:

> Habilitering & Hälsas broschyr "Stöd till dig som anhörig" med information om olika typer av stöd och vart du som anhörig kan vända dig

> Socialstyrelsens broschyr om stöd till anhöriga från kommunen (pdf)

> EnBraPlats, en mötesplats för anhöriga på nätet för erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation och råd och stöd via kontaktpersoner från kommun och landsting.

> Att vara förälder och må psykiskt dåligt (1177.se)

> En film om att ha en mamma som har adhd (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, anhoriga.se)