Medicinering vid adhd

Enligt det regionala vårdprogrammet ska medicinering alltid kombineras med psykosociala och pedagogiska insatser, såsom föräldrautbildning och insatser i förskola och skola när det gäller barn och rådgivning och annat stöd när det gäller vuxna.

Medicineringen kan bidra till att barnet eller den vuxne blir mer mottaglig för dessa insatser och har större nytta av dem. Det finns flera olika typer av mediciner som kan vara aktuella. Det som hittills använts mest är låga doser av läkemedel som påverkar signalsubstanserna som styr hjärnans impulsöverföring. Genom att impulsöverföringen i hjärnan förbättras får personen lättare att koncentrera sig. Mängder av studier har visat att det har synnerligen god effekt på kärnsymtomen vid adhd och att biverkningarna är relativt få och oftast lindriga. Någon ökad risk för missbruk har inte kunnat påvisas. Behandlingen måste skräddarsys i varje enskilt fall. 

Om du vill påbörja läkemedelsbehandling för ditt barn med adhd

​Om du inte har någon befintlig läkarkontakt för ditt barn ska du kontakta en barn- och ungdomsläkarmottagning (BUMM). Du har fritt vårdval, vilket innebär att du kan vända dig till vilken BUMM du vill, oavsett var du bor. Om en viss mottagning inte kan ta emot ditt barn, vänd dig till en annan mottagning. Nedan hittar du en lista på de mottagningar som ska ha en adhd-specialitet. 

> En lista på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholm med adhd-specialitet (1177.se)

Om du vill påbörja läkemedelsbehandling för dig som vuxen med adhd

​Du som är vuxen vänder dig till en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning.

För dig som vill veta mer om medicinering vid adhd

Nedan följer några länkar med mer information. 

> Mer om medicinering vid adhd på läkemedelsverkets hemsida

> Rekommendationer vid läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna med adhd (kunskapsguiden.se)

> För generella frågor om läkemedel kan du även ringa läkemedelsupplysningen.