Intresseorganisationer

Riksförbundet Attention

Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras närstående. De driver projekt för att öka förståelsen och förbättra villkoren i samhället för personer med NPF. De anordnar även föreläsningar, cafékvällar och andra aktiviteter för personer med NPF och deras närstående.

> Till Attentions-riks

Andra stödorganisationer

> En lista med stödorganisationer utifrån område (psykiatri.sll.se)