Hjälpmedel i vardagen vid adhd - kognitivt stöd

Med kognitivt stöd menas hjälpmedel och strategier som ska underlätta fungerandet i vardagen.

Med kognition avses alla tankeprocesser som sker i hjärnan, som exempelvis koncentration, minne, planeringsförmåga och tidsuppfattning. Det finns hjälpmedel som är utformade för att man lättare ska kunna koncentrera sig, minnas, planera och fullfölja aktiviteter eller hantera tid. Dessa hjälpmedel kan vara enkla kom-ihåg-lappar, kalendrar, aktivitetsschema, men också mer avancerade elektroniska hjälpmedel såsom appar och smarta telefoner.

Kognitivt stöd kan, utöver praktiska hjälpmedel, även bestå av strategier, rutiner samt ordning och struktur. För att skapa ordning och struktur i vardagen kan man exempelvis använda sig av bildsymboler, etiketter, färger och olika förvaringssystem.  Andra hjälpmedel är utformade för att hjälpa till med aktivitetsreglering. Det finns exempelvis olika typer av tyngdtäcken (boll- eller kedjetäcke), som underlättar för en bättre sömn. 

Hur får man ett hjälpmedel?

> Hur du kan göra för att få kognitiva hjälpmedel förskrivna (1177.se)

> Sök kognitiva hjälpmedel och mottagningar som förskriver (1177.se)

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK är ett kunskapscenter inom Habilitering & Hälsa, som arbetar med information och utbildning inom området kommunikation och kognition.

​På StoCKK finns det visningsmiljöer där du kan se, prova och få tips om kognitivt stöd och andra hjälpmedel. I visningslägenheten visas exempelvis hur kognitivt stöd kan användas i hemmet. Du kan få tips och idéer på vad du kan göra själv för att få ordning och struktur i vardagen., köpa i handeln eller få förskrivet av en arbetsterapeut. På StoCKK kan du även prova olika datorprogram, t.ex. pedagogiska program och datorspel samt läs- och skrivstöd. I bildshoppen på StoCKKs hemsida finns möjlighet att köpa bildstödsmaterial till självkostnadspris.

> StoCKK - Stockholm center för kommunikativt och kognitivt stöd

Tips på kognitivt stöd 

Här kan du ladda ner förslag på hjälpmedel och appar som kan underlätta i vardagen: 

PDF iconTips på kognitivt stöd och hjälpmedel för barn (pdf)

PDF iconTips på kognitivt stöd för tonåringar (pdf)

​> Fler tips på appar och program på StoCKKs hemsida

> Mer om kognitivt stöd och tips på hjälpmedel på Myndigheten för delaktighet (mfd.se)

​Skapa eget kognitivt stöd

På Bildstöd.se kan du på ett enkelt sätt skapa kognitivt stöd med hjälp av bilder. Det finns en variation av färdiga bildstöd och en stor bank med bilder som du sätter ihop som du vill och skriver ut. Det är lätt att skapa ett konto och det är helt gratis.

> Skapa eget kognitivt stöd Bildstöd.se

Tyngdtäcken

Vad är ett tyngdtäcke?

Tyngdtäcken hjälper många med stora sömnsvårigheter att förkorta sin insomningstid och få en tryggare och djupare sömn. Om du eller ditt barn har adhd i kombination med stora sömnsvårigheter, kan det vara värt att pröva om sömnen kan förbättras med hjälp av ett tyngdtäcke. ​

> Läs mer om sömnsvårigheter och tyngdtäcken vid adhd

Teknikstöd i skolan

​Det finns olika hjälpmedel som kan användas av elever med adhd i skolan. Du kan titta på filmklipp om behov av hjälpmedel och få tips om olika former av teknikstöd på Läromteknikstöd.se