Navigator ACT

Nu finns möjligheten för dig som förälder till ett barn med funktionsnedsättning att anmäla dig till NAVIGATOR ACT – en grupp för föräldrar som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen.

Vem kan delta? Föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Barnet ska vara 0-17 år och inskriven på ett habiliteringscenter eller Adhd-center.

Syfte: Navigator ACT är en insats för att främja psykisk hälsa hos föräldrar, till barn med funktionsnedsättning, som upplever stress, nedstämdhet eller oro i föräldraskap. Insatsens genomförbarhet och effekt utvärderas i en forskningsstudie.

Beskrivning:
Navigator ACT vänder sig till dig som vill lära dig ett nytt förhållningssätt till stress, sorg, oro och de ökade påfrestningar i livet som det kan innebära att vara förälder till barn med särskilda behov. ACT är en insats som ges i grupp och som har fokus på dig som förälder och hur du kan leva ett rikt och meningsfullt liv trots din livssituation. Vi kommer att göra praktiska övningar i medveten närvaro och acceptans, fundera över vad som är viktigt i livet för dig och hur du kan leva enligt dina värderingar trots din livssituation. Målet med gruppen är att öka deltagarnas psykologiska välmående och upplevelse av tillfredställelse i rollen som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning. ACT har vetenskapligt stöd i behandling av depression, ångest och stress.

Gruppen träffas för en informationsträff, därefter sammanlagt 5 sessioner under en 10 veckorsperiod och slutligen en återträff efter tre månader. Det är viktigt att du har möjlighet att delta vid alla fem sessionerna och även vid uppföljningstillfället.

Mellan sessionerna får du som deltagare hemuppgifter i form av övningar i exempelvis acceptans och medveten närvaro.

Datum:
Informationsträff: 19/2

Session 1: 15/3
Session 2: 29/3
Session 3: 12/4
Session 4: 3/5
Session 5: 23/5

Återträff/Boostersession: 27/8

Tid: Session 1-5 kl. 13:00-16:30 (övriga träffar 14:00-16:00)

Plats: Adhd-center, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, 118 69 Stockholm, Huvudentrén, entréplan.

Gruppledare: Jennifer Almqvist och Mikaela Grännby, leg. psykologer

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälan görs via kursbokningssystemet PingPong genom att svara på de frågor som ställs i formuläret.

> Tryck här för att komma till kursbokningssystemet

Sista dag för intresseanmälan är 31/1 2019.

Gruppen startar i mars 2019. Vi har många föräldrar som vill delta i gruppen och antalet platser är begränsat. Du som har anmält intresse för gruppen kommer att bli kontaktad via telefon för att diskutera din situation och behov av insatsen. Besked om deltagande kommer du att få efter en informationsträff.​

Välkommen med Din intresseanmälan!

Vid eventuella frågor om studien, kontakta gärna samordnare för Navigator ACT-projektet:

Tiina Holmberg Bergman, Leg. psykolog, Stödenheten
08-12335555
tiina.holmberg-bergman@sll.se

Bella Berg, Leg. psykolog, Stödenheten
08-12335553
bella.berg@sll.se

Projektledare/vetenskapligt ansvarig forskare:
Tatja Hirvikoski, FOUU-chef, Habilitering & Hälsa, Docent, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi

E-post: tatja.hirvikoski@ki.se
Tfn: 0708-327637