Kursprogram och kursanmälan

Du som beviljats insatser från Adhd-center och varit på välkomstträff kan anmäla dig och dina närstående till våra kurser, seminarier och föreläsningar. Alla våra insatser ges i grupp.

För att kunna ta del av vårt kursprogram måste du först ansöka till Adhd-center.

Vårt kursprogram kommer ut två gånger per år; i mitten av januari respektive augusti. Kursprogrammet finns på hemsidan och att beställa i fysiskt format genom http://www.publicerat.habilitering.se/.

Kursprogram​

Kursanmälan

Anmälan till kurser och aktiviteter sker via Habilitering & Hälsas anmälningsportal. Inloggningsuppgifter får du efter att du har deltagit i vår välkomstträff.

> För att logga in och anmäla dig till kurser (Habilitering & Hälsas anmälningsportal)