Lektion 2 - ASD och adhd i familjen

Fördjupande material och länkar

> Till Adhd-centers föräldratips

> Till Familjelivet

> Till Material om adhd och ASD anpassat för barn och unga

> Till Litteraturtips

Adhd-centers föräldratips

PDF iconTips för mindre stress (pdf)

> Till samtliga föräldratips från Adhd-center  

Familjelivet

Om föräldraskapet

1177 Vårdguiden om tonåringars kroppsliga, mentala och sociala utveckling

> Tonåringar 13 - 18 år (1177.se)

Adhd-centers informationsblad till dig som förälder

PDF icon Att vara förälder till ett barn eller tonåring med adhd eller add (pdf)

Tips till föräldrar - från tonårsgrupper på Adhd-center

PDF iconSå här vill vi att föräldrar ska vara

Habiliteringens kurs- och kunskapscenters informationsblad för föräldrar

> Till "Att hitta egen styrka" (länk till PDF på habilitering.se)

Fördjupande film - Om stress

Filmen nedan finns på asdforalder.se, en hemsida där du får möta föräldrar med ASD och ta del av fakta och råd som förenklar vardagen. Många av de tips och filmer som finns på hemsidan är värdefulla även för dig som inte har en egen ASD-diagnos.

I filmen nedan får du möta Bella Stensnäs, leg. psykolog med lång erfarenhet av arbete med stressrelaterad ohälsa.

> Till filmen "Möt en stresspsykolog" (asdforalder.se)

Stöd för anhöriga

Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, partner, barn eller andra nära anhöriga till personer med funktionsnedsättning som får eller har rätt att söka behandlingsinsatser inom Habilitering & Hälsa.

> Till Habilitering & Hälsas kris- och samtalsmottagning för anhöriga

​Anhörigstöd - ett faktablad om anhörigstöd via kommunen​

PDF icon Anhörigstöd (pdf)

Familjerådgivning via Söderstöd

> Till Söderstöd AB (soderstod.se)

Navigator ACT

Nu finns möjligheten för dig som förälder till ett barn med funktionsnedsättning att intresseanmäla dig till Navigator ACT – en gruppbehandling för föräldrar som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen. Målet med gruppen är att öka deltagarnas psykologiska välmående och upplevelse av tillfredställelse i rollen som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning. Navigator ACT ingår i ett forskningsprojekt inom Habilitering & Hälsa.

> Till Navigator ACTs hemsida (habilitering.se/navigatoract)

Om syskonens situation

Adhd-centers syskonbroschyr

PDF icon Till dig som har ett syskon med adhd eller add (pdf)

Om att vara syskon till någon med ASD

På Autismforum kan du klicka runt mellan olika sidor om hur det kan vara att vara syskon till en person med ASD.

> Till "Att vara syskon" (autismforum.se)

18 frågor och svar: Syskonguide

Artikel från tidningen Föräldrakraft nr 1 2011

PDF icon Syskonguide (pdf)

Syskonkompetens

En webbsida och mötesplats för alla som är intresserade av att ta del av kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning. Hemsidan vänder sig till syskon i alla åldrar, föräldrar och andra anhöriga samt professionella.

> Till hemsidan Syskonkompetens (agrenska.se/syskonkompetens)

Material om adhd och ASD anpassat för unga

Adhd-centers material för unga

> Till fliken "Till dig som är ung" (habilitering.se)

Ung med adhd - ett faktablad som vänder sig till den unga

PDF icon Ung med adhd - ett faktablad (pdf)

UMOs hemsida

> Till umo.se

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Om adhd och Aspergers syndrom på UMO's hemsida 

> Till UMO's information om adhd

> Till UMO´s information om Aspergers syndrom

Material från Attention

> Till Attention Ung

Attentions filmer om adhd och ASD

> Till "Vad är adhd?" (youtube.com)

> Till "Vad är ASD?" (youtube.com)

Litteraturtips​

Tonår med adhd - en föräldraguide, Carolina Lindberg

> Låna boken "Tonår med adhd" från något av landstingsbiblioteken (biblioteken.sll.se)

> Låna "Tonår med adhd" som e-bok (biblioteket.stockholm.se)

Tonår med autism - en föräldraguide, Carolina Lindberg

> Låna boken "Tonår med autism" från något av landstingsbiblioteken (biblioteken.sll.se)

> Låna "Tonår med autism" som e-bok (biblioteket.stockholm.se)

Föräldraboken om adhd, Lena Westholm

> Låna boken "Föräldraboken om adhd" på något av landstingsbiblioteken (biblioteken.sll.se)

Litteraturlista till tonåringar med Aspergers syndrom/autism​

> Klicka här för att komma högst upp på sidan