Grundkurs om adhd/add och ASD - föräldrar med barn upp till 12 år

Välj aktuell lektion i menyn för att ta del av tillhörande fördjupningsmaterial och länkar. Åhörarkopior till powerpointpresentationerna delas ut när du deltar på lektionen.

Kursen är skapad av Adhd-center och Habiliteringens kurs- och kunskapscenter inom Habilitering & Hälsa. Den syftar till att ge grundläggande kunskaper om ASD (autismspektrumdiagnos) och adhd/add, att ge stöd i föräldrarollen och att utveckla föräldrafärdigheter.

Om Adhd-center:

Läs mer om Habiliteringens kurs- och kunskapscenter på deras hemsida:

> Till Habiliteringens kurs- och kunskapscenters hemsida