Grundkurs om adhd/add och ASD - föräldrar med barn upp till 12 år

Välj aktuell lektion i menyn för att ta del av tillhörande material.

Åhörarkopior till powerpoint-bilderna delas ut när du deltar på lektionen.