Lektion 5 - Samhällets stöd

Habiliteringens resurscenter 

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd.

Habiliteringens resurscenter erbjuder bland annat:
- Frågetjänst kring skola och samhällets stöd 
- En vägledare för personer med neuropsykiatrisk diagnos samt anhöriga.

> Till Habiliteringens resurscenters frågetjänst
> Information om Habiliteringens resurscenters vägledare

Fördjupande material och länkar

> Till Adhd-centers föräldratips

> Till Tips och länkar om skolan

> Till Övrigt stöd från samhället

> Till Fritid

> Till Efter avslutad kurs

> Till Litteraturtips

Adhd-centers föräldratips

PDF iconTips för att samarbeta med förskola och skola (pdf)

PDF iconTips för läxläsning (pdf)

PDF iconTips för en bra fritid (pdf)

PDF iconTips för att få skolloven att fungera (pdf)

> Till samtliga föräldratips från Adhd-center  

Tips och länkar om skolan

Två checklistor för att tydliggöra vad man behöver i skolan

PDF iconSå här skulle jag vilja ha det i skolan (pdf)

PDF icon Stöd vid möten - till personal i skolan (pdf)

Information att ge till lärare om Aspergers syndrom

PDF iconInformation om Aspergers syndrom (pdf)

Checklista vid bedömning av skola

PDF iconChecklista vid bedömning av skola (pdf)

Skolverkets faktablad om rätt till anpassningar och särskilt stöd i skolan

PDF iconMer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd (pdf)

Tips från en förälder om vad som kan vara bra att informera skolan om

PDF iconTips från en förälder - Information till skolan (pdf)

Om man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation

PDF iconOm man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation (pdf)

Webbutbildning för pedagoger av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

> Studiepaket till pedagoger
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

Adhd-centers flikar om skolan

> Läs mer under fliken "Om skolan"

> Tipsa skolpersonal om fliken "För yrkesverksamma"

Övrigt stöd från samhället

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har samlat många länkar om samhällets stöd på sin hemsida.

> Till fliken "Samhällets stöd - mina rättigheter", Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Att hitta rätt!

Att hitta rätt är en informationskarta som beskriver vart man kan vända sig i olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller bidrag, skolfrågor, insatser, vård osv.

> Att hitta rätt! - Inom funktionshindersområdet (länk till PDF på habilitering.se)

En informationskarta över vart man kan vända sig i olika frågor när det gäller adhd:

SIP - samordnad individuell plan

Läs mer om SIP och se filmen "SIP på tre minuter" på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida:

> Till "Samordnad individuell plan, SIP" (skl.se)

LSS och Försäkringskassan

Folder med information om LSS från Hablitering & Hälsa

> Till infomationsfolder om Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Försäkringskassans information om kontaktdagar

> Till Försäkningskassans information om kontaktdagar

Omvårdnadsbidrag (ersätter vårdbidraget från och med 2019)

> Till Försäkringskassans webbplats med information om omvårdnadsbidrag​

Adhd-centers tips vid ansökan om vårdbidrag (pdf)

Vård av barn -  VAB

> Till Försäkringskassans webbplats med information om VAB

Fritid

Fritidsnätet

En unik webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd i Stockholms län. Fritidsnätet är ett samarbete mellan ett flertal kommuner och Habilitering & Hälsa i Stockholms län.

> Till Fritidsnätets webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för dig som behöver extra stöd (fritidsnatet.se)

Information riktad till tränare

> Tips och trix till tränare när det gäller NPF (pdf via Svenskalag.se)

> Ishockeyförbundets skrift om NPF med tips till tränare (pdf via Swehockey.se)

Adhd-centers tips till tränare

PDF iconAtt vara tränare till barn och unga med adhd (pdf)

Efter avslutad kurs

Om du vill kan du använda brevmallen nedan för att planera ditt nästa steg efter avslutad kurs.

Litteraturtips

Adhd-centers samlade tips på litteratur och webbplatser om adhd

PDF iconLitteratur och webbplatser om adhd (2018) (pdf)

Böckerna som tipsas om i Adhd-centers litteraturtips-broschyr går att låna via Habiliteringens resurscenters bibliotek:

 > Till Habiliteringens resurscenters bibliotek

​Habiliteringens kurs- och kunskapscenters samlade tips på litteratur

> Till Habiliteringens kurs- och kunskapscenters litteraturtips (länk till PDF på deras hemsida)

> Klicka här för att komma högst upp på sidan