Lektion 5 - Samhällets stöd

Föräldratips
 

PDF iconTips för att samarbeta med förskola och skola (pdf)

PDF iconTips för läxläsning (pdf)

PDF iconTips för en bra fritid (pdf)

PDF iconTips för att få skolloven att fungera (pdf)

Samhällets stöd

Att hitta rätt! En översikt över vart man ska vända sig för att få rätt hjälp

PDF iconAtt hitta rätt (pdf)

LSS och Försäkringskassan

Folder med information om LSS från Hablitering & Hälsa

> Till infomationsfolder om Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Försäkringskassans information om kontaktdagar

> Till Försäkningskassans information om kontaktdagar

Vårdbidrag 

> Till Försäkringskassans webbplats med information om vårdbidrag

PDF iconAdhd-centers tips vid ansökan om vårdbidrag (pdf)

Vård av barn -  VAB

> Till Försäkringskassans webbplats med information om VAB

Skola

Två checklistor för att tydliggöra vad man behöver i skolan

PDF iconSå här skulle jag vilja ha det i skolan (pdf)

PDF iconStöd vid möten - till personal i skolan (pdf)

Information att ge till lärare om Aspergers syndrom

PDF iconInformation om Aspergers syndrom (pdf)

Checklista vid bedömning av skola

PDF iconChecklista vid bedömning av skola (pdf)

Skolverkets faktablad om rätt till anpassningar och särskilt stöd i skolan

PDF iconMer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd (pdf)

Tips från en förälder om vad som kan vara bra att informera skolan om

PDF iconTips från en förälder - Information till skolan (pdf)

Om man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation

PDF iconOm man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation (pdf)

> Studiepaket till pedagoger
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

> Läs mer under fliken "Om skolan"

> Tipsa skolpersonal om fliken "För yrkesverksamma"

Forum Funktionshinder - Frågetjänst och vägledare kring skola och samhällets stöd

> Till Forum Funktionshinders hemsida

Fritid

PDF iconAtt vara tränare till barn och unga med adhd (pdf)

> Tips och trix till tränare när det gäller NPF (pdf via Svenskalag.se)

> Ishockeyförbundets skrift om NPF med tips till tränare (pdf via Swehockey.se)

> Till Fritidsnätet - Webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för dig som behöver extra stöd

Litteraturtips

Adhd-centers samlade tips på litteratur och webbplatser om adhd

PDF iconLitteratur och webbplatser om adhd (pdf)

Böckerna som tipsas om i litteraturtipsbroschyren här ovan går att låna via Forum funktionshinders bibliotek:

>Träfflista i bibliotekets katalog med Adhd-centers litteraturtips

​Aspergercenters samlade tips på litteratur

PDF iconLitteraturtips från Aspergercenter (pdf)

Efter avslutad kurs

PDF iconBrev till mig själv (pdf)